Numizmatyczne abecadło

Pojęcia numizmatyczne od A do Z

Polonia na złotym medalu

28 listopada 2017. Kategoria: Złote medale. Brak komentarzy.

Dla Amerykanów jest nią Columbia, dla Francuzów Marianna, Niemców – Germania, my mamy naszą Polonię. Personifikacja społeczeństwa, to motyw, który swoje początki miał w starożytności.. Renesans, przez uwielbienie do antyku, przywrócił modę w na utożsamianie narodu z postacią kobiety. Na cześć naszej ojczyzny, w przededniu 100. Rocznicy odzyskania niepodległości,  wybity został ten symboliczny złoty medal z wizerunkiem Polonii.

Matką naszą Polska

Polonia początkowo była symbolem majestatu Królestwa Polskiego, a w ciężkich czasach zaborów była wiązana z ruchem narodowowyzwoleńczym.

Wizerunek Polonii szczególnie często pojawiał się sztuce XIX i XX wieku. Najsłynniejszym z dzieł jakie powstało z jej wyobrażeniem jest obraz z 1863 roku namalowany przez Jana Matejkę właśnie pod tytułem „Polonia”. Dzieło to znane jest także jako „Zakuwana Polska”. Artysta przedstawił ciężki los narodu polskiego w okresie po powstaniu listopadowym.

Drugim niezwykle cennym i słynnym dziełem jest „Hamlet polski. Portret Aleksandra Wielkopolskiego” autorstwa Jacka Malczewskiego. Malarz przedstawił bohatera obrazu w towarzystwie dwóch odsłon Polonii. Jedna z nich, to stara, zniewolona kobieta, zaś po drugiej stronie widzimy młodą, półnagą kobietę w rozerwanych kajdanach. Obydwie postaci ubrane są w białe i czerwone barwy. U starszej kobiety przeważa biel, jednak lekko przydymiona i brudna. Młoda, ma natomiast na sobie intensywne, kolorowe ubranie, a białe elementy są porwane przez co widzimy na niej w większości kolor czerwony

RP_polonia_mater_gold_av

Zobacz więcej złotych medali: https://www.skarbnicanarodowa.pl/zloto/zlote-medale

Dwie strony złotego medalu

Medal Polonia został wybity w ilości 1918 sztuk z próby złota Au 585/1000. Na awersie znajduje się wizerunek Polonii trzymającej w lewej dłoni tarczę z polskim godłem, a w drugiej gałązkę oliwną. Pod prawą ręką widnieją daty „1918 – 2018”. Sylwetka kobiety została otoczona wiązkami promieni, a ponad nimi wybite słowa „Polonia Mater Nostra Est” („Matką naszą Polska”), zaś poniżej umieszczono napis „100 Lat Polskiej Niepodległości”. Rewers tego 14-karatowego złotego medalu, to Orzeł Biały opasany stylizowanymi husarskimi skrzydłami. Na tej stronie złotego medalu możemy ujrzeć również monogram „RP”, oznaczający nic innego jak Rzeczpospolitą Polską.

RP_polonia_mater_gold_rv

Zobacz więcej złotych medali: https://www.skarbnicanarodowa.pl/zloto/zlote-medale

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt

Tagi: , , , ,